Oferujemy

PEŁEN ZAKRES USŁUG


REMONTOWO BUDOWLANYCH

usługi remontowo-budowlane

Firma DALF oferuje  usługi remontowo- budowlane oraz wykończenie galerii handlowych, lokali handlowych, obiektów handlowych od początkowych prac przygotowawczych aż do końca realizacji wraz z uzyskaniem stosownych odbiorów.

W ramach realizacji oferujemy: prace remontowo budowlane, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji HVAC, wykonanie instalacji wod-kan.

Nasze realizacje prezentują najwyższą jakość i precyzję, jednocześnie dostosowując się do potrzeb Inwestora. Dzięki dużemu doświadczeniu pracowników i wieloletniemu doświadczeniu, nasze rozwiązania są jednocześnie zoptymalizowane pod względem kosztowym.

Najważniejsza jest dla nas satysfakcja Inwestora, więc od początku stawiamy na wzajemne zaufanie i aktywnie uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym.

 

 

konepcja

Na pierwszym spotkaniu ustalamy z Inwestorem priorytety, parametry techniczne  oraz layouty przyszłej inwestycji. Na tej podstawie opracowujemy zakres prac, harmonogram oraz termin realizacji.

 

prace budowlano-wykończeniowe

Doświadczenie naszych kierowników  a także brygad budowlanych zapewnia prawidłowość i wysoką jakość wykonania prac. Ponadto, dysponowanie własną kadrą pracowników budowlanych daje nam możliwość pełnej kontroli nad realizacją inwestycji.

 

Przygotowanie dokumentacji

Po zakończeniu prac przygotowujemy wszelkiego rodzaju niezbędną dokumentację powykonawczą, deklaracje zgodności ,DTR a także protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności innych niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wykonanych prac.

 

odbiór końcowy obiektu

Zakończenie inwestycji budowlanej wiążę się z odbiorem inwestycji  przez inspektora z ramienia Najemcy. Jest to złożony proces, dlatego jako Wykonawca  służąc naszym wieloletnim doświadczeniem, towarzyszymy Inwestorom przy odbiorach końcowych, aż do uzyskania stosownych odbiorów.

 

przykładowe realizacje    ZAUFALI NAM !

 

SKONTAKTUJ  SIĘ Z NAMI