Oferujemy

Przebudowy i modernizacje


OBIEKTÓW I LOKALI HANDLOWYCH

Przebudowa i modernizacja OBIEKTÓW I lokali handlowy

Zajmujemy się szeroko rozumianą przebudową oraz kompleksową modernizacją obiektów i lokali handlowych. Wykonujemy  modernizacje  obiektów , funkcjonujących lokali handlowych bez konieczności ich zamykania.

Modernizacja obiektów, lokali handlowych oznacza jego unowocześnienie, uwspółcześnienie lub trwałe ulepszenie, prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej . Pojęcie modernizacji jest rozumiane bardzo szeroko. Może ono być związane zarówno z podniesieniem walorów estetycznych (np. poprzez zmianę elewacji budynku), jak i zmianą układu lokalu  prowadzącą do uzyskania jego lepszych parametrów technicznych (np. zmniejszenie części socjalnej powiększając powierzchnię sprzedażową lub rozbudowę oraz przebudowę).

 

 

    ZAUFALI NAM !

 

SKONTAKTUJ  SIĘ Z NAMI