TEST

 

 

Analiza

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza wszystkich aspektów związanych z inwestycją od wyboru lokalizacji po ocenę potencjału rynku.

planowanie

Trzecim krokiem jest zakup nieruchomości w oparciu o przeprowadzoną analizę inwestycji oraz potrzeb rynkowych i oczekiwań najemców.

pozyskanie gruntu pod nieruchomość

Po zakończeniu prac przygotowujemy wszelkiego rodzaju niezbędną dokumentację powykonawczą, deklaracje zgodności ,DTR a także protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności innych niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wykonanych prac.

komercjalizacja powierzchni

Czwartym krokiem jest komercjalizacja lokali handlowo-usługowych zgodnych ze wskazówkami komercyjnymi poszczególnych najemców.


Projektowanie i budowa

Piątym krokiem jest przygotowanie  projektu budowlanego, uwzględniając projekt architektury, konstrukcji, instalacji, dróg, jak również technologii. Na tej podstawie rozpoczynamy wszelkie prace budowlano-wykończeniowe.

oddanie do użytkowania

Szósty krok to odbiór budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz odbiory końcowe aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz przekazaniem lokali poszczególnym Najemcą.