POSZUKUJEMY


PRACOWNIKÓW

PRACA

W związku z prowadzonymi inwestycjami na terenie całego kraju Firma DALF poszukuje pracowników do prac wykończeniowych wewnętrznych obiektów handlowych.

Завдяки інвестиціям, які здійснюються по всій країні, DALF шукає працівників для внутрішніх оздоблювальних робіт комерційних об’єктів.

Realizowane inwestycje na terenie : województwa mazowieckiego , łódzkiego, podlaskiego, śląskiego.

Інвестиції реалізовані в Мазовецькому, Лодзінському, Підляському та Сілезькому воєводствах.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiskach:

Зараз шукаємо працівників на вакансії:

 

 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

 Wymagane umiejętności przy tego typu pracach jak:

 • montaż suchej zabudowy GK
 • malowanie
 • szpachlowanie
 • sufity podwieszane (GK, ARMSTRONG)
 • znajomości zagadnień z dziedziny prac wykończeniowych,

Oferujemy: stabilną pracę, ewentualne zakwaterowanie, ubranie pracownicze.

Warunki płatności: rozliczenie comiesięczne, możliwości rozliczeń cotygodniowych

Kontakt telefoniczny w sprawie pracy wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

 

 

fЗАГАЛЬНИЙ БУДІВНИК

Необхідні навички для даного виду роботи, такі як:

 • монтаж гіпсокартону
 • живопис
 • підвісні стелі (GK, ARMSTRONG)
 • знання питань у сфері оздоблювальних робіт тощо

Ми пропонуємо:стабільна робота,проживання,робочий одяг

Умови платежу: місячний розрахунок,варіанти щотижневої оплати

Робота контакт за тел Час роботи з понеділка по п’ятницю 9-16

 

EKIP BUDOWLANYCH

Zakres prac:

 • montaż suchej zabudowy GK
 • malowanie
 • szpachlowanie
 • sufity podwieszane (GK, ARMSTRONG)
 • znajomości zagadnień z dziedziny prac wykończeniowych

Oferujemy: stałe realizacje.

Warunki płatności: rozliczenie etapowe, możliwość rozliczeń częściowych.

Kontakt telefoniczny w sprawie pracy wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

 

Будівельні бригади

Обсяг робіт

 • монтаж гіпсокартону
 • живопис
 • підвісні стелі (GK, ARMSTRONG)
 • знання питань у сфері оздоблювальних робіт тощо

Ми пропонуємо: постійні доручення

Умови платежу: етапне поселення, можливість часткових розрахунків.

Робота контакт за тел Час роботи з понеділка по п’ятницю 9-16

KOORDYNATOR PROJEKTU

Zakres obowiązków

 • Organizacja i prowadzenie robót zgodnie z zawartymi umowami, dokumentacją projektową, opisem technicznym oraz doświadczeniem i ogólnodostępnymi zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa;
 • Analizowanie dokumentacji technicznej, sprawdzanie przedmiarów, opracowanie wsadów do budżetu i harmonogramu w zakresie nadzorowanych robót i dostaw
 • Kontrola jakości, terminowości i stanu zaawansowania robót
 • Sporządzanie protokołów przerobowych i uzgadnianie ich zakresów i wartości z podwykonawcami
 • Uzgadnianie sposobu naprawy usterek i kontrola ich usunięcia
 • Współudział w wyborze podwykonawców oraz nadzór i koordynacja ich prac z pracami innych branż
 • Bieżąca kontrola realizacji budowy
 • Pozyskiwanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i odbiorów, reprezentowanie Spółki w relacjach z podwykonawcami dostawcami oraz nadzorem technicznym Inwestora i Inwestorem
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • Współpraca przy przygotowywaniu zapotrzebowania dla ofert przetargowych i ich weryfikacja
 • Kontrola kosztów robocizny oraz przychodów i rozchodów materiałowych